mioty/litters

 Obecnie, ani w najbliższym czasie nie przewidujemy kolejnego miotu w naszej hodowli.

miot1